Cho tam giác ABC có img1 quay quanh cạnh BC, ta được vật tròn xoay có thể tích là:

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Kẻ img1 thì img2 là tam giác vuông cân tại H: img3 là nửa tam giác đều cạnh AC nên: img4 .

Vậy đáp án đúng là: B.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.