Cho tam giác ABC có BC = a; CA = b; AB = c. Gọi G, E và F là điểm sao cho:
    bGB + cGC = 0; AE = bb + cAB ; AF = cb + cAC
Tam giác ABC có AG là:

A.

Phân giác trong của .

B.

Phân giác ngoài của .

C.

Trung tuyến.

D.

Đường cao.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ta có: bGB + cGC = 0  GB = -cbGC
Mà    ABAC = cb, suy ra GB = -ABACGC
Vậy G là chân đường phân giác trong .

             

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.