Cho tam giác ABC có trực tâm H. Gọi D, E, F lần lượt là trung điểm của HA, HB, HC; M, N, P lần lượt là trung điểm của BC, CA, AB; A', B', C' lần lượt là chân đường cao xuất phát từ A, B, C. Đường tròn đường kính NE đi qua:

A.

M và A

B.

N và B

C.

P và C

D.

M, N, P

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tứ giác DNME là hình chữ nhật có hai đường chéo là DM và EN nên đường tròn đường kính EN đi qua M, N, P.

                               

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.