Cho tam giác ABC: Gọi D, E là trung điểm AB, AC; M, N là trung điểm DE, BC. Phép vị tự tâm A, tỉ số k = 2. Câu sai là

A.

B.

C.

A, M, N không thẳng hàng.

D.

DE // BC

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

                                        

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...