Cho tam giác img1, biết img2, img3, img4. Đường cao hạ từ đỉnh img5 của tam giác có phương trình là:  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Kẻ img1 tại img2. Vậy img3 là đường cao của tam giác img4 kẻ từ đỉnh img5. Đường thẳng img6 đi qua img7 và có vectơ pháp tuyến img8 nên có phương trình: img9img10.

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...