Cho tam giác đều ABC. Gọi P, Q là hai điểm trên cạnh AB, AC sao cho AP = CQ. Phép quay biến CQ thành AP là

A.

 

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

                                         

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...