Cho tam giác img1 thỏa mãn: img2. Khi đó:

A.

 img1

B.

 img1

C.

 img1

D.

 img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Theo định lý cosin ta có: img1. Theo đầu bài img2img3. Vậy img4.

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.