Cho tam giác img1với trọng tâm img2 Gọi img3 lần lượt là trung điểm của các cạnh img4 của tam giác img5 Khi đó, phép vị tự nào sau đây biến tam giác img6 thành tam giác img7  

A.

A: Phép vị tự tâm img1 tỉ số img2

B.

B: Phép vị tự tâm img1, tỉ số img2

C.

C: Phép vị tự tâm img1, tỉ số img2         

D.

D: Phép vị tự tâm img1, tỉ số img2

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ta có: img1  Tương tự: img2img3 suy ra: img4 img5 

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...