Cho tam giác ABC có AB = c, BC = a, AC = b, BAC^ = α. Vẽ phân giác AD của góc A (D ∈ BC). Độ dài AD bằng

A.

bcb + c21 + cosα

B.

bc cosαb + c

C.

b + cbc1 + cosα

D.

b + cbccosα

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

AD là phân giác của góc A nên:
        DBDC = -cb  b.DB + c.DC = 0                         bAB - AD + cAC - AD = 0                        AD = bAC + cACb + c
Ta có: AD2AD2 = b2c2 + c2b2 + 2bcAB.AC(b + c)2 = b2c2(2 + 2cosα)(b + c)2
          AD = bcb + c21 + cosα

                                                              

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...