Cho tam giác img1 với img2, img3, img4. Phương trình tổng quát của đường trung tuyến đi qua điểm img5 của tam giác img6 là

A.

 img1

B.

 img1

C.

 img1

D.

 img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Gọi img1 là trung điểm của cạnh img2img3img4. Ta có img5img6. Phương trình đường trung tuyến img7: img8. PTTQ: img9img10.

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...