Cho tập hợp img1 có img2 phần tử. Số tập con gồm hai phần từ của img3 là  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Mỗi cách lấy ra img1 phần tử trong img2 phần tử của img3 để tạo thành tập con gồm img4 phần tử là một tổ hợp chập img5 của img6phần tử img7 Số tập con của img8 gồm img9 phần tử là img10.

Vậy đáp án đúng là C.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.