Cho tổng các hệ số của khai triển của nhị thức img1 bằng 64. Số hạng không chứa img2 trong khai triển đó là:

A.

A. img1.

B.

B. img1.

C.

C. img1.

D.

D. img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chọn C

Ta có: img1img2img3. img4, theo YCBT ta có: img5img6. Vậy số hạng cần tìm là: img7.  

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.