Cho tứ diện ABCD. Các điểm P, Q lần lượt là trung điểm của AB và CD; điểm R nằm trên cạnh BC sao cho BR=2RC. Gọi S là giao điểm của mặt phẳng (PQR) và cạnh AD. Tỷ số SASD bằng

A.

2

B.

1

C.

12

D.

13

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Xét ABC vi  I, R, P thng hàng, theo đnh lí Mêlelaus, ta đưc:PAPB.RBRC.ICIA=1ICIA=12Xét ACD vi  I, Q, S thng hàng, theo đnh lí Mêlelaus, ta đưc:SASD.QDQC.ICIA=1SASD=2 SA=2SD , đpcm

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...