Cho tứ diện ABCD. Gọi E và F lần lượt là hai điểm nằm trên cạnh BC và CD sao cho img1. Gọi G là một điểm trên AD (G không trùng với A hoặc D) sao cho GF không song song với AC. Mệnh đề nào sau đây đúng?  

A.

img1.

B.

Thiết diện của tứ diện với mp(EFG) là một tam giác.

C.

Thiết diện của tứ diện với mp(EFG) là một tứ giác.

D.

Mệnh đề C sai.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Trong img1, ta có: img2EF không song song với BD. Do đó A sai.

Trong mp(BCD), gọi K là giao điểm của EF và BD. Trong mp(ABD), gọi H là giao điểm của AB và KG. Suy ra thiết diện ABCD với mp(EFG) là tứ giác EFGH. Do đó C đúng.

Vậy đáp án đúng là C.

img3 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...