Cho tứ diện img1 có img2, các cạnh còn lại bằng img3, khoảng cách giữa hai đường thẳng img4 và img5 bằng

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn B    Gọi img1, img2 lần lượt là trung điểm của img3 và img4.  Tam giác img5 cân tại img6 img7 (1)  Tam giác img8 cân tại img9 img10 (2) Từ (1) và (2) suy ra img11 Lại có img12 img13 img14 img15 Mặt khác, tam giác img16 vuông tại img17 có img18, img19 và img20img21. Vậy img22.  

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.