Cho tứ diện img1img2, img3, img4 đôi một vuông góc và img5, img6. Tính góc giữa hai mặt phẳng img7img8.

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  img1  Gọi img2 là trung điểm của img3. Mà img4 nên img5. Ta có: img6. Ta có: img7. Xét tam giác img8 vuông tại img9img10. Vậy img11.

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.