Cho tứ diện img1img2, img3, img4 đôi một vuông góc với nhau, biết img5. Số đo góc giữa hai đường thẳng img6img7 bằng

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  CÁCH 1. Vì img1. CÁCH 2. img2  Gọi img3 lần lượt là trung điểm của các cạnh img4. Trong img5, có img6 (Tính chất đường trung bình) Trong img7, có img8 (Tính chất đường trung bình) Trong img9, có img10. Ta có img11 Áp dụng định lý Cosin cho img12, có img13img14  Hay img15.

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.