Cho tứ diện img1img2, img3. Tính góc giữa hai đường thẳng img4 và img5.

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ta có tam giác img1 vuông cân tại img2, tam giác img3 vuông cân tại img4. Ta có img5 img6. Mặt khác ta lại có img7  img8. Chọn đáp án A.  

 

Đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.