Cho tứ diện img1img2img3. Khẳng định nào sau đây đúng?  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  img1  Gọi img2 là trung điểm của img3. Tam giác img4 cân nên img5; Tam giác img6 cân nên img7. Do đó img8.

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.