Cho tứ diện img1. Gọi img2 ần lượt là trọng tâm của các tam giác img3. Phát biểu nào sau đây là đúng?         

A.

A: Mặt phẳng img1 song song với mặt phẳng img2

B.

B: Mặt phẳng img1 cắt mặt phẳng img2

C.

C: Mặt phẳng img1 song song với mặt phẳng img2

D.

D: Mặt phẳng img1 không có điểm chung với mặt phẳng img2

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

cau 19  Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của BC, CD, BD Ta có img2  Mà img3 (1) Ta có img4  Mà img5 (2) Từ (1) và (2) img6   

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...