Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau, img1img2. Gọi M là trung điểm của BC. Khoảng cách giữa hai đường thẳng OM và AB bằng         

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Chọn gốc tọa độ tại O các tia Ox, Oy, Oz lần lượt trùng với các tia OB, OC, OA. Ta có img1. img2  img3. Vậy đáp án đúng là C.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.