Cho tứ diện O.ABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau img1 Khoảng cách từ O đến img2 là:        

A.

img1 

B.

1

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn B  45347959_1934673299915475_3867943672993546240_n  Gọi img2 là chân đường cao kẻ từ A lên BC, img3 là chân đường cao kẻ từ C lên AB. Gọi H là giao của img4 với img5 suy ra H là trực tâm của tam giác ABC. Ta dễ dàng chứng minh được img6  Do đó: img7 Tính OH. Ta có: Tam giác img8 vuông tại O, có img9 là đường cao. Suy ra: img10 (1) Lại có: Tam giác OBC vuông tại B, có img11 là đường cao. Suy ra: img12   (2) Từ (1) và (2) suy ra: img13 . Thay img14 vào, ta được: img15  Vậy img16   

 

Đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...