Cho tứ giác ABCD; biết 4 góc của tứ giác lập thành cấp số cộng và A=30o. Số đo của các góc còn lại là

A.

A=30o, B=75o; C=120o; D=165o.

B.

A=30o, B=72o; C=114o; D=156o.

C.

A=30o, B=70o; C=110o; D=150o.

D.

Một kết quả khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Sử dụng tính chất của cấp số cộng và tính chất tổng 4 góc của tứ giác, ta có: A=30o, B=70o; C=110o; D=150o.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...