* Cho từ thông qua khung dây biến đổi theo thời gian như hình vẽ.

                              

Kết luận nào sau đây khi nói về độ lớn của suất điện động cảm ứng ec trong khung là đúng?

A.

Trong khoảng thời gian 0 0,1 (s) là = 3 (V).

B.

Trong khoảng thời gian 0,1 0,2 (s) là = 6 (V).

C.

Trong khoảng thời gian 0,2 0,3 (s) là = 9 (V).

D.

Trong khoảng thời gian 0 0,3 (s) là = 4 (V).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Trong khoảng thời gian 0 0,1 (s) là = 3 (V).

                   eC =

  • = 3 (V).
  • = 3 (V).
  • = 6 (V).
  • = 4 (V) (do từ thông không thay đổi theo đường thẳng trong giai đoạn này nên kết quả này chưa phù hợp).

Vậy đáp án đúng là: trong khoảng thời gian 0 0,1 (s) là = 3 (V).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...