Cho từ từ 1,15 (gam) Na vào 1,0 (ml) dung dịch AlCl3 nồng độ 0,1 (mol/lít). Hiện tượng xảy ra và các chất trong dung dịch thu được là:

A.

Có khí thoát ra, trong dung dịch xuất hiện kết tủa, sau đó kết tủa tan hoàn toàn. Dung dịch chứa: NaAlO2, NaCl, NaOH.

B.

Có khí thoát ra, trong dung dịch xuất hiện kết tủa, sau đó kết tủa tan một phần. Dung dịch chứa: NaAlO2, NaCl.

C.

Trong dung dịch xuất hiện kết tủa, sau đó kết tủa tan hoàn toàn. Dung dịch chứa: NaAlO2, NaCl, NaOH.

D.

Có khí thoát ra, dung dịch trong suốt. Dung dịch chứa: NaAlO2, NaCl, AlCl3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Có khí thoát ra, trong dung dịch xuất hiện kết tủa, sau đó kết tủa tan hoàn toàn. Dung dịch chứa: NaAlO2, NaCl, NaOH.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.