Cho V lít dung dịch NaOH 1M vào dung dịch chứa H2SO4 1M và Al2(SO4)3 x M. Đồ thị mô tả sự phụ thuộc của lượng kết tủa vào thể tích dung dịch NaOH được biểu diễn như sau: Giá trí của X tương ứng là:

img1         

A.

A: 0,450

B.

B: 0,350

C.

C: 0,375

D.

D: 0,425

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 Ta có: img1 

Từ đồ thị suy ra img2 

img3

 img4

img5

Vậy đáp án đúng là C 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...