Cho img1, img2img3. Cho biết dấu của img4 khi img5 luôn cùng dấu với hệ số img6 với mọi img7.

A.

A : img1

B.

B : img1

C.

C : img1

D.

D : img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Theo định lý về dấu của tam thức bậc hai thì img1 luôn cùng dấu với hệ số img2 với mọi img3 khi img4.  

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.