Cho img1img2. Tính img3.                         

A.

img1

B.

img1

C.

img1

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ta có: img1 img2  img3 

Do img4 nên img5 img6.

 Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.