Cho img1 và đường thẳng img2. Tìm ảnh của img3 qua img4.        

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chọn D  Lấy hai điểm img1 thuộc img2. Gọi img3 là ảnh của img4 qua img5 Ta có img6 img7. Tương tự  img8  img9. Ta có img10. Gọi img11 thì img12 có VTCP img13 Phương trình: img14.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.