Cho vào ống nghiệm 1 ml dung dịch lòng trắng trứng 10%, thêm tiếp 1 ml dung dịch NaOH 30% và 1 giọt dung dịch CuSO4 2%. Lắc nhẹ ống nghiệm, hiện tượng quan sát được là .  

A.

A: Có kết tủa xanh lam, sau đó tan ra tạo dung dịch màu tím.

B.

B: Có kết tủa xanh lam, kết tủa không bị tan ra.

C.

C: Có kết tủa xanh lam, sau đó kết tủa chuyển sang màu đỏ gạch.

D.

D: Có kết tủa xanh lam, sau đó tan ra tạo dung dịch xanh lam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

- Cho NaOH vào dung dịch chứa abumin vào CuSO4 : CuSO4 + 2NaOH img1 Na2SO4 + Cu(OH)2↓(xanh lam). - Sau đó kết tủa Cu(OH)2 tạo phức tan với abumin có màu tím xanh.  

VẬY ĐÁP ÁN LÀ A

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...