Cho img1 với img2. Tính giá trị của biểu thức img3.

A.

 img1

B.

 img1

C.

 img1 

D.

 img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: img1img2img3img4  Vì img5 nên img6. img7img8.

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.