Cho x mol hỗn hợp hai kim M và N tan hết trong dung dịch chứa y mol img1, tỉ lệ x : y = 8:25. Kết thúc phản ứng thu được khí Z và dung dịch chỉ chứa các ion img2 trong đó số mol ion img3 gấp 2,5 lần tổng số mol ion kim loại. Khí Z là:

A.

NO.

B.

img1 .

C.

img1 .

D.

img1 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

img1  nimg2 bị khử = y – 2,5x =0,625x trung bình mỗi N+5 đã nhận img3 electron img4   

Vậy đáp án đúng là D.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.