Cho img1. Xác định img2 để img3với mọi img4.

A.

 img1.        

B.

 img1.        

C.

 img1.        

D.

 img1 và img2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chọn A TH1. img1. Khi đó: img2img3. Vậy img4 không thỏa yêu cầu bài toán. TH2.img5  img6. Ta có:img7. img8img9img10img11img12 thỏa điều kiện). Cách 2:         TH2.img13          img14img15.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.