Cho xy là trục chính của một thấu kính, S là một điểm sáng, S' là ảnh của S qua thấu kính. Kết luận nào sau đây là sai?

                        

A.

Thấu kính trên là thấu kính hội tụ.

B.

S' là ảnh ảo.

C.

Giao điểm của đường thẳng nối SS' với xy là quang tâm O của thấu kính.

D.

S' là ảnh thật.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

S' là ảnh ảo.

S và S' ở khác phía trục chính nên S và S' cùng tính chất => S' ảnh thật. Vật thật cho ảnh thật=> TKHT.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 40 phút Chương 7 Mắt và các dụng cụ quang học - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...