Cho z = 2 + 3i ; z’ = -1 + 4i, z2 + z’ bằng:

A.

-6 + 16i

B.

6 + 16i

C.

6 - 16i

D.

-6 - 16i

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

-6 + 16i

Ta có: z2 + z' = (2 + 3i)2 + (-1 + 4i) = -6 + 16i

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...