Chọn câu đúng khi nói về vận tốc và gia tốc trong dao động điều hòa:

A.

Ở vị trí cân bằng, vận tốc cực đại, gia tốc cực đại.

B.

Ở vị trí biên, vận tốc bằng không, gia tốc bằng không.

C.

Ở vị trí biên, vận tốc bằng không, gia tốc cực đại.

D.

Ở vị trí cân bằng, vận tốc bằng không, gia tốc cực đại.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ở vị trí biên, vận tốc bằng không, gia tốc cực đại.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.