Chọn câu sai :           

A.

A: Tơ Capron, len bền trong dung dịch axit  

B.

B: Cao su thiên nhiên có thể tham gia phản ứng cộng Br2  

C.

C: Các cao su lưu hóa có cấu trục mạng không gian  

D.

D: Teflon là một polime bền vững về mặt hóa học  

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

A sai. Tơ Capron là tơ thuộc dạng polipeptit => dễ bị thủy phân trong môi trường axit  

Vậy đáp án đúng là A

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...