Chọn câu sai ? Đường sức của từ trường

A.

Là những đường cong kín.

B.

Là những đường cong không kín

C.

Là những đường mà tiếp tuyến với nó trùng với hướng của từ trường tại điểm đó.

D.

Không cắt nhau.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Đường sức của từ trường là những đường cong kín hoặc vô hạn ở hai đầu.

Chọn đáp án B.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.