Chọn công thức đúng dùng để tính độ phóng đại của ảnh qua thấu kính mỏng         

A.

img1        

B.

img1        

C.

img1        

D.

 img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: + Công thức tính độ phóng đại của ảnh img1   

Chọn đáp án C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.