Chon hình chóp đều S.ABC có img1 Gọi M là điểm thuộc cạnh SC sao cho img2 Côsin góc giữa hai đường thẳng SB và AM bằng:        

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chọn D               45403626_244225923115139_362527241583722496_n Cách 1: Ta có img2  img3  img4  Do đó img5 nên img6  Cách 2:               45316853_2110626118989123_3847202502827048960_n Gọi E là trung điểm AC. Ta có img8  Dễ chứng minh được img9 nên img10  img11  Do đó img12  Vậy img13   

 

Đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.