Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:  

A.

Trong không gian hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau

B.

Trong không gian hai đường thẳng vuông góc với nhau có thể cắt nhau hoặc chéo nhau.

C.

Trong không gian hai mặt phẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.

D.

Trong không gian hai đường thẳng không có điểm chung thì song song với nhau

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Đáp án A sai do hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng có thể cắt nhau hoặc chéo nhau. Ví dụ: Cho lập phương img1 ta có img2 . Dễ thấy img3img4 cắt nhau. Đáp án C sai do hai mặt phẳng cùng vuông góc với một đường thẳng có thể trùng nhau. Đáp án D sai do trong không gian hai đường thẳng không có điểm chung thì có thể chéo nhau.

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...