Chọn khẳng định đúng?

A.

 img1.        

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: img1sai vì img2;img3sai vì img4;img5 sai vìimg6.  

Vậy đáp án đúng là D.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.