Chọn lọc tự nhiên được xem là nhân tốc tiến hóa cơ bản nhất vì:           

A.

đảm bảo sự sống sót của những cá thể thích nghi nhất.

B.

diễn ra vối nhiều hình thức khác nhau.  

C.

 tăng cường sự phân hóa kiểu gen trong quần thể gốc.

D.

 nó định hướng quá trình tích lũy biến dị, quy định nhịp độ biến đổi kiểu gen của quần thể

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.