Chọn một sự kiện không dồng nhất trong các sự kiện sau đây

A.

Khởi nghĩa Ba Tơ (13/3/1945)

B.

Khởi nghĩa ở Hà Nội (19/8/1945)

C.

Khởi nghĩa ở Huế (23/8/1945)

D.

Khởi nghĩa ở Sài Gòn (25/8/1945)

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Khởi nghĩa Ba Tơ (13/3/1945)

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 20 phút - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.