Chọn ngẫu nhiên một vé xổ số có img1 chữ số được lập từ các chữ số từ img2 đến img3. Tính xác suất để lấy được vé không có chữ số img4 hoặc chữ số 2.

A.

A. img1.

B.

B. img1.

C.

C. img1.

D.

D. img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chọn A

img1 vé xổ số có img2 chữ số được lập từ các chữ số từ img3 đến img4, do đó để lấy ngẫu nhiên một vé xổ số có img5 cách. Số vé xổ số mà không có chữ số img6img7, số vé xổ số mà không có chữ số img8img9. Số vé xổ số mà không có cả chữ số img10img11img12. Do đó để lấy được vé không có chữ số img13 hoặc chữ số 2 có img14. Vậy xác suất cần tìm là img15.

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.