Chọn nhận định đúng về quyền bất khả xâm phạm về thân thể:

A.

Công an có thể bắt người vi phạm pháp luật

B.

Chỉ được bắt người trong trường hợp phạm tội quả tang

C.

Trong mọi trường hợp, chỉ được bắt người khi có lệnh bắt của Toà án hoặc của Viện kiểm soát

D.

Ai cũng có quyền bắt người phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ai cũng có quyền bắt người phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.