Chọn phát biểu sai:

A.

Dao động điều hòa là dao động mà li độ được mô tả bằng một định luật dạng hàm sin (hoặc cosin) theo thời gian: x = Acos(ωt + φ), trong đó A, ω, φ là những hằng số:

B.

Dao động điều hòa có thể được coi như hình chiếu của một chuyển động tròn đều xuống một đường thẳng nằm trong mặt phẳng quỹ đạo.

C.

Dao động điều hòa có thể được biểu diễn bằng một véctơ không đổi.

D.

Khi một vật dao động điều hòa thì động năng của vật đó cũng dao động tuần hoàn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Dao động điều hòa có thể được biểu diễn bằng một véctơ không đổi.

Câu này sai vì dao động điều hòa không thể được biểu diễn bằng một vectơ không đổi mà được biểu dỉễn bằng một véctơ quay.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.