Chọn phát biểu sai. Con lắc lò xo dao động điều hòa có chu kì.        

A.

Phụ thuộc vào hệ số đàn hồi của lò xo.

B.

Phụ thuộc vào khối lượng của vật nặng gắn vào đầu lò xo.

C.

Không phụ thuộc vào cách kích thích dao động.

D.

Phụ thuộc vào gia tốc trọng trường tại nơi treo lò xo.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: + Chu kì con lắc lò xo không phụ thuộc vào gia tốc trọng trường nơi treo con lắc → D sai.  

Vậy đáp án đúng là D.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.