Chọn phát biểu SAI. Dao động tắt dần là dao động:         

A.

có tính tuần hoàn.

B.

không có tính điều hòa.

C.

có biên độ giảm dần theo thời gian.

D.

có thể có lợi hoặc có hại.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.