Chọn phát biểu sai. Trong quá trình tải điện năng đi xa, công suất hao phí:  

A.

tỉ  lệ với thời gian truyền điện.

B.

tỉ lệ với chiều dài đường dây tải điện.

C.

tỉ lệ nghịch với bình phương điện áp giữa hai đầu dây ở trạm phát.

D.

tỉ lệ với bình phương công suất truyền đi.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.